Links

   

Het Moment

 

Het moment houdt zich bezig met 'afscheid nemen'. Dit emotionele gebeuren vraagt om een persoonlijke benadering. Kernactiviteiten van Het Moment zijn:

- Een post HBO opleiding voor ritueelbegeleiders.

- Bemiddeling van ritueelbegeleiders naar het beroepenveld.

- Training en advies.

- Voorlichting en publicaties.