Archief

 

 

 

Zaterdag 20 september 2008 was Rites de Passage aanwezig op de open dag van Uitvaart La Balise in Hardenberg. La Balise is de uitvaartonderneming van Ina van Dusschoten-Grootoonk. Onderstaand enkele foto's van deze geslaagde open dag.

 

 

 

 

Doodgewoon: informatiedagen over uitvaartverzorging


Rites de Passage heeft deelgenomen aan de informatiedagen over uitvaartverzorging in het weekend van 31 maart, 1 en 2 april 2006
in de Koperen Hoogte.

De beurs was een groot succes. Veel bezoekers en veel aandacht van de media.
Mensen vonden het prettig in een informele en gezellige omgeving kennis te kunnen maken met alle verschillende bedrijfstakken. Ook de ruime aandacht voor de nieuwere ontwikkelingen binnen de uitvaartbranche, werd zeer op prijs gesteld.

Voor Rites de Passage was het een goede gelegenheid om in een persoonlijk gesprek met mensen te kunnen praten over een waardevol ‘eigen’ afscheid.

Voor degenen die de beurs niet hebben kunnen meemaken, hieronder nog de tekst die we de bezoekers, samen met een kaars, hebben meegegeven:

 

 

Meestal steek je een kaars aan voor de gezelligheid. Die betekenis verandert als je een kaarsje brandt voor íemand.

Verbondenheid
Sommige mensen hebben de gewoonte een kaarsje te branden voor iemand die iets bijzonders moet doen. In plaats van: ‘Ik duim voor je,’ zeggen ze: ‘Ik brand een kaarsje voor je.’ Op het moment dat ze de kaars aansteken, denken ze aan je. Een teken van verbondenheid.

Warmte en licht
Wanneer je een kaars aansteekt voor je overleden dierbare, is dat een heel concrete handeling waarmee je je verbondenheid met de ander tot uitdrukking brengt. Dat kan letterlijk en figuurlijk verlichting geven.
De vlam kan symbool staan voor de vlam in je hart die nooit dooft. De vlam die warmte geeft en licht, in de soms zo verschrikkelijke duisternis en kou.

Daar draait het om
Warmte, verbondenheid, licht en verlichting: daar draait het om.
Dat is het uitgangspunt in mijn werk als ritueelbegeleider. Vanaf de voorbereiding van de afscheidsbijeenkomst tot en met de nazorggesprekken gaat het erom dat mensen in de gelegenheid worden gesteld uiting te geven aan hun verbondenheid met hun dierbare.

Met Rites de Passage probeer ik mensen op weg te helpen in een nieuwe fase van hun leven. Een leven zonder de tastbare aanwezigheid van de ander, maar mét herinneringen. Want het is de herinnering die blijft. De vlam dooft niet.

Meer weten?
Wilt u meer weten over Rites de Passage? Neem dan gerust contact met mij op. U kunt mij altijd bellen op nummer (0522) 44 34 62 of (06) 44 50 20 29.

 

 

Op maandag 9 januari 2006 verscheen het onderstaande interview in het landelijke dagblad Trouw.
 

 

 


 

Susanne heeft een gesprek gehad met Marianne Weegenaar van de Meppeler Courant. Onderstaand het artikel zoals het op woensdag 10 november 2004 is verschenen.