Susanne F. Butter-Schuil

 

Rites de Passage is opgericht door Susanne F. Butter-Schuil. Zij studeerde aan de theologische faculteit van de Rijksuniversiteit Leiden, waar zij zich specialiseerde in de godsdienstpsychologie en ethiek.

Hoewel zij niet kerkelijk gebonden is, heeft zij altijd het gevoel gehad dat er qua bezinning en vormgeving van die bezinning veel te leren valt van de kerkelijke traditie.

 

‘De kerk beschikt over een rijke liturgie. Het is gebruikelijk om belangrijke gebeurtenissen als geboorte, trouwen en de dood met elkaar binnen de gemeenschap te vieren of te herdenken. Hiervoor zijn symbolen en rituelen voorhanden. Buiten de kerk is er een groeiende behoefte aan persoonlijke rituelen en symbolen. Het vergt veel betrokkenheid en creativiteit om hier handen en voeten aan te geven.’

In 2003 volgde Susanne de opleiding ‘Ritueel begeleiden bij afscheid’ van Het Moment. Haar visie op afscheid nemen bleek goed aan te sluiten op die van Het Moment.

‘Een uitvaartplechtigheid is veel meer dan alleen het uitspreken van een in memoriam. Mensen weten wel wanneer iemand is geboren en wat zijn of haar levensloop is geweest.

Belangrijker is het iemand zó te herdenken dat men hier kracht uit kan putten. Dat mensen verder kunnen, hoe moeilijk dat ook is.

Toen ik de dood van een vriendin van heel nabij meemaakte, merkte ik dat er een enorme troostende werking uitging van de persoonlijke gebaren en uitingen die in de plechtigheid waren verwerkt. Het sluiten van de kist door haar vader en broers. Een zelfgeschreven gedicht dat werd voorgelezen door een vriendin. De bloemen die we, om de beurt, zelf neerlegden bij haar graf.

Het gaat erom dat men heel bewust, op ‘eigen’ wijze afscheid kan nemen. Er kan veel meer dan men soms denkt.’